CO NABÍZÍME?

BONTEXT: ROZUMÍME VÁM

PŘEKLADY

Překlady textů z různých oblastí a oborů ve všech námi nabízených jazycích.

více

TLUMOČENÍ

Konsekutivní a simultánní tlumočení při různých příležitostech včetně online tlumočení.

více

POST-EDITING

Nabízíme vám úpravu strojového překladu, která věrně odráží obsah zdrojového textu.

více

PŘEKLADY

Zaměřujeme se například na:

Technické překlady, zejména návody k obsluze, výrobní specifikace, procedury a technologické postupy, bezpečnostní a technické listy.

Překlady smluv a právních dokumentů.

Překlady webů, internetových obchodů, produktových prezentací a marketingových materiálů produktů, návodů.

Překlady vědeckých článků z oblasti geologie, medicíny, zdravotnictví, fyziky, jazykovědy, ekonomie, chemie, fyzioterapie a dalších oborů.

Překlady textů z oblasti průmyslu, technologie, politiky, diplomacie, geografie, mezinárodních vztahů, médií, marketingu a PR, dopravy, strojírenství, školství a dalších oborů.

Spolupracujeme i na lokalizačních projektech podle potřeby zákazníků – cílem tohoto specifického druhu odborného překladu je jeho přizpůsobení místním zvyklostem a potřebám, které jsou pro daný jazyk typické.

Na přání zajistíme korekturu našeho překladu rodilým mluvčím.

TLUMOČENÍ

Konsekutivní a simultánní tlumočení při obchodních jednáních, školeních, seminářích, zařizování na úřadech a dalších příležitostech, včetně zahraničních cest a možné organizační podpory při akcích.

Online tlumočení na běžných digitálních platformách (Microsoft Teams, ZOOM, Skype).

POST-EDITING

Při post-editingu je zdrojový text zpracován strojovým překladem. U nás se můžete spolehnout, že vám zajistíme kvalitní předběžnou přípravu zdrojového textu a po strojovém překladu samozřejmě také jeho následnou kontrolu.

Jsme tu pro vás už více než 20 let.

JAK SE SPOJÍME?

Filip Zajíček
BONTEXT